Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”

(św. Jan Paweł II)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Już jutro nasze oczy skierujemy na Jezusa, który ustanawia sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Chociaż nie mamy możliwości uczestniczenia w liturgii w naszych kościołach, to ta tajemnica, w perspektywie ostatniego czasu, zdaje się być nam szczególnie bliska. Eucharystia daje życie.

9 kwietnia 1995 roku, ówczesny bp Wojciech Ziemba powołał do istnienia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej. To właśnie jutro przypada 25. rocznica tego wydarzenia, które zmieniło życie wielu młodych naszej diecezji. Dziś zatrzymujemy się nad tą chwilą, darząc wdzięcznością osoby tworzące pierwsze struktury w diecezji, jak i tych, którzy przez minione lata tworzyli KSM. My, KSMowicze, którzy obecnie budujemy Stowarzyszenie, jesteśmy dziedzicami Waszej pracy i zaangażowania! Dziękujemy tym, którzy to dzieło kontynuują, angażując się w pracę Oddziałów i Stowarzyszenia na szczeblu diecezjalnym. Każdy z Was jest nieodłączną częścią, dzięki której tworzymy coś wyjątkowego.

Jutrzejszy jubileusz to także zachęta do tego, abyśmy obudzili w sobie nowe pragnienie do służby i zaangażowania. Warto, abyśmy dziś wrócili do słów, które skierował do nas św. Jan Paweł II i na nowo odkryli, że KSM to coś więcej niż tylko Oddział w którym jestem. To cała historia naszego Stowarzyszenia, która sięga aż 1934 roku! Od nas zależy co będą wspominać KSM-owicze podczas 50-lecia. Żyjmy tymi pięknymi wartościami, działajmy i nie wstydźmy się tego, że jesteśmy KSM-owiczami! Chcemy by ten dzień był nie tylko zamknięciem jakiegoś etapu, ale także nowym początkiem. Byśmy od dziś wszyscy jeszcze bardziej zapragnęli żyć i działać we wspólnocie. Jesteśmy Bożym teraz! Niech jubileusz obudzi w nas nowy zapał!


Życzymy Wam niegasnącego pragnienia służby w tym dziele, które wspólnie tworzymy. Na Jego miłość, wezwanie i Boże posłanie, bądźmy zawsze GOTÓW!

Zarząd Diecezjalny

Diecezjalna Komisja Rewizyjna

Księża Asystenci