18 marca na platformie Zoom członkowie Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej wraz z Asystentem Diecezjalnym, spotkali się, by rozpocząć pracę nad albumem z okazji 25-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Ełckiej.

Ksiądz Robert Galicki, Asystent Diecezjalny i koordynator projekt tak mówi o celu powstawania albumu:

KSM aby się rozwijał potrzebuje znać swoją historię. Tę ogólnopolską jak i w naszej diecezji. Może się wydawać, że 25 lat, to niewiele. Obecni członkowie KSMu urodzili się, kiedy KSM już w naszej diecezji istniał. Pierwsi prezesi, asystenci, to jak się wszystko organizowało, to dla nich historia. Dlatego tak ważne jest, aby były w nas wiedza i świadomość o przeszłości. Skoro tutaj dzisiaj jestem, to zasługa tych osób, które były przede mną. Mam nadzieję, że album, nad którym pracujemy, będzie okazją, aby tę wiedzę uzupełnić, będzie pomocą w prowadzeniu spotkań formacyjnych. Natomiast dla osób, które zaczynały tworzyć Stowarzyszenia w naszej diecezji będzie okazją, aby sobie przypomnieć piękne chwile swojej młodości.

Niewątpliwie, by przetrwała pamięć o początkach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji, o członkach założycielach, potrzeba wiele wysiłku i zaangażowania obecnych członków wspólnoty. O sensie tej pracy mówi Dorota Ciołko, zastępca Prezesa Zarządu KSM DE i członek zespołu przygotowującego album:

My KSM-owicze 25 lat po powołaniu KSM-u w naszej diecezji nie możemy pozwolić, by historia o naszym Stowarzyszeniu zginęła. To właśnie historia tworzy nas, to dzięki niej jesteśmy w tym miejscu naszego rozowju. Album to doskonała przestrzeń na wspomnienia, na podsumowania tych pięknych 25 lat.

Jeśli chcesz podzielić się z nami zdjęciami lub wspomnieniami z początków działania KSM-u w diecezji ełckiej, do 30 marca 2021 r. napisz do nas e-mail na adres biuro@ksm.elk.pl.

Gotów!