Drogie Kierownictwa Oddziałów!

Przed Nami Zjazd Diecezjalny. W czasie tego spotkania każdy z Oddziałów zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z rocznej działalności oraz sprawozdania finansowego (oba dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce DO POBRANIA-> DOKUMENTACJA ODDZIAŁU)

Na co należy zwrócić uwagę przygotowując tę dokumentację?
– w nowym wzorze sprawozdania z działalności pojawił się podział na działania organizowane przez Oddział i te, w których on uczestniczył;
– sprawozdania muszą być podpisane;
– do sprawozdania z działalności Oddziału musi być dołączona lista członków wraz z adresami e-mail;
– na listę członków oddziału należy wpisywać również wszystkie osoby, które złożyły w danym oddziale przyrzeczenie, mimo iż nie uczęszczają już regularnie na spotkania.

Prosimy o wypełnianie sprawozdań w programie do edycji tekstu.

Sprawozdania niepodpisane, bez listy członków razem z e-mailami, nie będą przyjmowane.

W razie pytań, wątpliwości służę pomocą! 🙂

Z pozdrowieniem GOTÓW!
Agata Święconek
Sekretarz Zarządu

Kategorie: Oddziały