Drodzy Sekretarze i Skarbnicy Oddziałów!

Każdego roku, na Zjeździe Diecezjalnym, byliście zobowiązani do złożenia sprawozdania rocznego z działalności Oddziału oraz sprawozdania finansowego. Od tego roku wprowadzamy dwie, ważne zmiany!

1) Sprawozdania mają obejmować okres całego roku (od stycznia do grudnia danego roku) – dotychczas obejmowały okres od jednego Zjazdu do następnego;

2) Sprawozdania składamy przez platformę KSM. Do sprawozdania z działalności przygotowany został na platformie odpowiedni wzór do wypełnienia, natomiast sprawozdanie finansowe prosimy wypełnić według wzoru obowiązującego na naszej stronie internetowej w zakładce DO POBRANIA – DOKUMENTACJA ODDZIAŁU – SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Należy dołączyć je do sprawozdania z działalności w formie załącznika.

Prosimy, aby wykonać to we współpracy z Oddziałowymi administratorami platformy – to oni mają dostęp do wszelkich danych.

Termin nadsyłania sprawozdań (z działalności i finansowych) za rok 2020, to 30 stycznia 2021 r.

W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt:

  • w sprawie przygotowania sprawozdań – Agata Święconek – Sekretarz ZD
  • w sprawach technicznych związanych z platformą – Paweł Pawłowski – Koordynator diecezjalny ds. platformy.
Kategorie: Oddziały