Drodzy Sekretarze i Skarbnicy Oddziałów!

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań rocznych z działalności Oddziału oraz sprawozdań finansowych.

Sprawozdania składamy przez platformę KSM. Do sprawozdania z działalności przygotowany został na platformie odpowiedni wzór do wypełnienia. Poniżej znajdziecie dokładną instrukcję tworzenia i wysyłania sprawozdania za pomocą Platformy ??

INSTRUKCJA DO TWORZENIA I WYSYŁANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO

W załączniku do sprawozdania należy dodatkowo umieścić wypełniony dokument, w którym znajdują się:

1. Sprawozdanie z działalności za okres listopad-grudzień 2019 roku (zał. nr 1)

2. Sprawozdanie finansowe (zał. nr 2)

Poniżej znajdziecie wzór dokumentu do wypełnienia ??

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020

Sprawozdania niekompletne będą odsyłane do poprawy.

Termin nadsyłania sprawozdań to 30 stycznia 2021 r.

W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt:

  • w sprawie przygotowania sprawozdań – Agata Święconek – Sekretarz ZD
  • w sprawach technicznych związanych z platformą – Paweł Pawłowski – Koordynator diecezjalny ds. platformy.

Kategorie: Oddziały