Drodzy Sekretarze i Skarbnicy Oddziałów!

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań rocznych z działalności Oddziału oraz sprawozdań finansowych.

Sprawozdania składamy przez platformę KSM. Do sprawozdania z działalności przygotowany został na platformie odpowiedni wzór do wypełnienia. Poniżej znajdziecie dokładną instrukcję tworzenia i wysyłania sprawozdania za pomocą Platformy 👇👇

INSTRUKCJA DO TWORZENIA I WYSYŁANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO

W załączniku do sprawozdania należy dodatkowo umieścić wypełniony dokument, w którym znajdują się:

1. Sprawozdanie z działalności za okres listopad-grudzień 2019 roku (zał. nr 1)

2. Sprawozdanie finansowe (zał. nr 2)

Poniżej znajdziecie wzór dokumentu do wypełnienia 👇👇

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020

Sprawozdania niekompletne będą odsyłane do poprawy.

Termin nadsyłania sprawozdań to 30 stycznia 2021 r.

W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt:

  • w sprawie przygotowania sprawozdań – Agata Święconek – Sekretarz ZD
  • w sprawach technicznych związanych z platformą – Paweł Pawłowski – Koordynator diecezjalny ds. platformy.

Kategorie: Oddziały