Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.”

Taką uchwałę przyjął 1 sierpnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski, ustanawiając kolory flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Początki jej istnienia, przybliżonej do tej, którą znamy dzisiaj, sięgają XV wieku. Chociaż przez wieki wygląd flagi się zminiał, m.in. w okresie przedrozbiorowym za brawy narodowe uważano trzy kolory: biały, karmazynowy i granatowy, to dziś nadal możemy pielęgnować tradycję narodową poprzez wywieszanie biało- czerwonych sztandarów.

Każdy Polak powinien być dumny z barw, które świadczą o jego tożsamości narodowej i dumnie je reprezentować, wywieszając flagę w narodowe święta. Nas, członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przywołuje do tego druga zasada, która brzmi „Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie”, jak też nasze zawołanie, które jasno określa nasze powołanie do służby.

Świadomi tego, 2 maja w Dzień Flagi Rzeczypospolitej oraz 3 maja w kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji wywieśmy flagi, dumnie reprezentując nasze barwy narodowe!