Jeśli jesteś między 16 a 30 rokiem życia, możesz włączyć się w przygotowanie synodu biskupów o młodzieży, wypełniając papieską ankietę. Wnioski z ankety posłużą do przygotowania dokumentu roboczego na ten synod.  Czas – do końca września!
Tu znajdziesz formularz: http://www.synod2018.pl/