Rok 2017 przyniosi zmiany w przygotowniu kandydatów do przyrzeczenia! 

Tegoroczne przygotowanie trwać będzie pół roku (od maja). W tym czasie podejmiemy się konkretnych działań, które pomogą nam lepiej się poznać, by w przyszłości jeszcze lepiej ze sobą pracować 🙂 

Kandydatów do przyrzeczenia zgłaszają Prezesi Oddziałów do 9 kwietnia, za pomocą formularza, który znajduje się pod linkiem -> https://docs.google.com/forms/d/1-1KmTm0cCCtv_sr60JnXo3TK_zzUewZZMr7rDEucQ1g/viewform?edit_requested=true

Przyrzeczenie złożyć może osoba, która ukończyła 16 lat i odbyła roczny staż w KSMie.

Pierwsze spotkanie z kandydatami odbędzie się 27 maja w Ełku.