Z powodu braku miejsc, nie przyjmujemy już zgłoszeń na rekolekcje. 
Na listę rezerwową zgłaszać się można do Moniki Zubowicz!