Drogie Kierownictwa!

Rada Diecezjalna, która miała odbyć się 18 lutego zostaje przeniesiona na 4 marca. Liczymy, że się wtedy spotkamy!

Z racji na to oddziały, które jeszcze nie podały inforamcji o ilości kartek wielkanocnych, jaką chcą dostać mogą to zrobić do 16 lutego. Kartki będa do odebrania na Radzie. 

GOTÓW!