Za nami rekolekcje, które w dn. 23-27.01, pod hasłem „ZIARNO” odbyły się po raz kolejny w Chełchach.

Spotkaliśmy się w gronie ponad 50 osób. Każdego dnia pracowaliśmy nad sobą, opierając wszystko na Słowie Bożym. Wiele wskazówek dostarczały nam również konferencje i prace w grupach. Rozważaniom przewodniczył ks. Jacek Łukaszewicz. Nie zabrakło czasu na poznawanie się, rozmowy, integrację. Pełni radości wróciliśmy do domów! 🙂

Za posługę dziękujemy ks. Stanisławowi Jóźwiakowi, ks. Emilowi Raczkowskiemu i ks. Maksymilianowi Barwikowskiemu. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę Pracowników szkoły. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym te rekolekcje mogły się odbyć!

GOTÓW!