Drogie Kierowictwa Oddziałów!

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami z wrześniowej Rady Kierownictw, każdy Oddział zobowiązany jest do przesłania planu działalności na rok 2017, do 30 stycznia, na e-mail: biuro@ksm.elk.pl.