Słowo Boże jest obecne w naszym życiu na tyle, na ile mu pozwolimy. Zależy od tego, jak je przyjmujemy, jak znamy, i jak w konkretnej chwili naszego życia je przyjmujemy. Nie jest elastyczne, nie da się dopasować, nie możemy nic w nim zmieniać. Przyjąć je to dać sobie szansę.

Osoby w wieku od 15 do 30 rż., zapraszamy na rekolekcje formacyjne, które w dn. 23-28 stycznia odbędą się w Chełchach!
Zgłoszenia: Imię, nazwisko, parafia, wiek, pesel, kontakt do rodziców (w przypadku osoby niepełnoletniej) wysyłamy na adres biuro@ksm.elk.pl. W mailu zwrotnym dalsza instrukcja działania 🙂

Koszt organizacji rekolekcji: 85 zł/os.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 stycznia, bądź wyczerpania miejsc!

Zapraszamy! 🙂