12 listopada 2016r. odbył się coroczny Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jerzy Mazur.

W homilii ksiądz biskup przywołał postaci świętych i błogosławionych wspominanych w liturgii w ostatnim tygodniu.

Poznaj chrześcijaninie swoją godność” – pisał św. Leon Wielki. Moi drodzy! Poznawajmy tę wielką godność, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Godność Dziecka Bożego, godność uczennicy, ucznia Chrystusa. KSM jest wspólnotą, która pozwala Wam jeszcze bardziej tę godność poznawać, szanować i rozwijać (…) Poznawajcie Prawdę, żyjcie Prawdą, aby móc ją głosić!” – podkreślił ksiądz biskup. 

Podczas Mszy Świętej 22 kandydatów wyraziło swoją gotowość do służby i złożyło przyrzeczenie, zostając tym samym pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Kolejna część spotkania odbyła się w Ełckim Centrum Kultury. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności KSM. Podczas Zjazdu Oddziały miały również możliwość zakupienia pierwszej części materiałów formacyjnych przygotowanych przez Zarząd Diecezjalny. W kolejnej części przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Nowymi członkami Zarządu Diecezjalnego zostali: Andrzej Orchowski i Maria Qaheri, z kolei Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej – Marta Żdanuk. Nowo wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej gotowości do pracy! 

Wszystkim KSMowiczom i ks. Asystentom, dziękujemy za obecność i wspólne obrady!