Za Nami I Zlot Formacyjny!

W ubiegły weekend, w Chełchach spotkali się członkowie naszego Stowarzyszenia, którzy przez 3 dni rozmawiali na temat swojej formacji i działalności w KSMie. Rozważaniom przewodniczył ks. Wojciech Kondratowicz- wieloletni członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Czas tych rekolekcji pozwolił KSMowiczom dostrzec wiele problemów istniejących w Oddziałach oraz znaleźć sposoby ich rozwiązania. Podczas tego weekendu 18 kandydatów przygotowywało się również do złożenia przyrzeczenia, które nastąpi już 12 listopada, w czasie Zjazdu Diecezjalnego. 

Dziękujemy ks. Wojciechowi Kondratowiczowi za poprowadzenia naszych rozważań. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Zlotu, tym, którzy otaczali modlitwą uczestników i tym, którzy nas odwiedzili serdecznie dziękujemy!

Na Bożą miłość, wezwanie i posłanie odpowiadamy – GOTÓW!