W czasie Zjazdu Diecezjalnego, jak co roku, przyjmiemy nowe osoby w poczet pełnoprawnych członków KSM.

Warunkiem złożenia przyrzeczenia jest:

  • odbycie rekolekcji (I Zlot Formacyjny); 
  • ukończenie 16 lat;
  • roczny staż w KSM.

Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszenia: imię i nazwisko, wiek, e-mail, oddział, staż w KSM, do 10 października, na biuro@ksm.elk.pl. 

Wniosek i podanie będą do wypełnienia na rekolekcjach. 

Ponadto kandydat musi dostarczyć na rekolekcje:

  • 2 zdjęcia legitymacyjne;
  • 20 zł (koszt legitymacji i odznaki);
  • opinię Prezesa i Asystenta oddziału.