U progu nowego roku formacyjnego – 10 września – przedstawiciele Oddziałów KSM naszej diecezji, zgromadzili się w Ełku na Radzie Kierownictw. Podczas spotkania poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących działalności oraz jedności organizacyjnej Stowarzyszenia. Zarząd Diecezjalny przedstawił także propozycję materiałów formacyjnych oraz dzienników, na których będą miały możliwość pracować wszystkie Oddziały naszej diecezji. Planów jest wiele – akcja „Kartka Bożonarodzeniowa 2016”, I Zlot Formacyjny KSM, spotkania otwarte dla młodzieży.

Dajmy ludziom to, co sami chcielibyśmy dostać. Poświęćmy Oddziałom swój wolny czas, a nie ten, który nam zbywa.” – podkreśliła Prezes ZD – Monika Zubowicz

Przygotowujemy się również do Zjazdu Diecezjalnego, na którym przyjmiemy w poczet KSM-u nowych, pełnoprawnych członków oraz przeprowadzimy wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego.

Zawsze GOTÓW!