W dniach 16-20 sierpnia odbyły się rekolekcje organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, pod hasłem „Typ Pokorny”.

W Chełchach zgromadziło się ponad 40 młodych ludzi, chcących jeszcze bliżej poznać Pana Boga oraz uczyć się tak niezbędnej i cennej cnoty, jaką jest pokora. Rekolekcje prowadził ks. Robert Galicki – Vice Asystent diecezjalny KSM. Naszym rozważaniom przyświecał przykład bł. Karoliny – patronki młodzieży oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Każdego dnia uczestnicy gromadzili się na wspólnej modlitwie, konferencjach oraz głównym punkcie dnia – Mszy Świętej. W czasie pracy w grupach pogłębiali wiedzę, dzielili się świadectwem i rozważali Słowo Boże. Rekolekcjom towarzyszył radosny śpiew i taniec na Chwałę Bożą. Nie zabrakło również Adoracji, podczas której zawierzyliśmy naszemu Panu i Zbawicielowi wszystkie troski dnia codziennego, kłopoty, upadki i zmagania, ale również wszelkie chwile szczęścia. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji!