27 listopada odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w ełckiej katedrze pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Adriana Galbasa.

Podczas homilii Pasterz życzył zebranym KSMowiczom, aby „KSM był tym, co znaczy. Żeby był katolicki, by żył według nauki katolickiej i był otwarty jak katolickość. By był Stowarzyszeniem, czyli wspólnotą. Nie zlepkiem ludzi, grupką, tylko wspólnotą ludzi, w którą każdy wkłada- tak jak kiedyś śpiewaliśmy w takiej popularnej piosence – to co ma najlepszego. By był wspólnotą ludzi połączonych więzami – katolicką wspólnotą młodych.”

W słowie biskup Adrian zwrócił uwagę zebranym, że w KSMie jego formalny wymiar nie może przysłonić istoty Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Podkreślił także, że działania nie powinny przysłonić formacji w KSMie.

W czasie Mszy Świętej 6 kandydatów złożyło uroczyste przyrzeczenie, stając się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam powiedzieć Bogu GOTÓW. Czas przygotowań do przyrzeczenia wydawał się być długim okresem, jednak minął mi bardzo szybko. Mimo tego uważam, że jestem gotowa świadczyć o Bogu w moim środowisku i życiu, spełniać zadania w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży oraz codziennie pogłębiać swoją wiarę. Dużo się nauczyłam i potrafię postawić sobie jasne cele we wszystkich dziedzinach życia – mówi Aniela, która stała się dziś pełnoprawnym członkiem KSMu.

Dziś również po raz pierwszy w historii naszej diecezji biskup Adrian Galbas pobłogosławił 5 KSMowiczów do posługi lidera w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej.

– Po przebyciu cyklu Szkoleń Liderskich oraz rocznej praktyki przyjęliśmy dziś misję liderską. Lider to osoba, której zadaniem jest pomoc Zarządowi Diecezjalnemu. Posiada także prawo do prowadzenia szkoleń na poziomie diecezji. Swoją posługą pragniemy rozwijać i wspierać KSM w naszej diecezji – dodaje Emilia, która przyjęła dziś posługę lidera.

Dalsza część Zjazdu Diecezjalnego odbyła się w Centrum Pastoralno-Administracyjnym. Po wręczeniu odznak i legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia, Monika Zubowicz – Prezes Zarządu Diecezjalnego skierowała słowa podziękowania w imieniu ustępującego Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

– Dziękuję Wam, drodzy Prezesi za kierowanie pracą oddziałów. Dziękuję Księżom Asystentom, którzy pomagali się nam formować. Szczególnie dziękuję tym z Wam, którzy podjęli się trudu prowadzenia rekolekcji. Dziękuję Bogu, że możemy na Was liczyć (…) Dziękuję zastępowym, muzycznym, lektorom i wszystkim tym, którzy swoją obecnością tworzyli mijającą kadencję Zarządu Diecezjalnego – mówiła.

Następnie przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego złożyli sprawozdania roczne – merytoryczne z działalności i finansowe, nad których przyjęciem głosowali obecni na Zjeździe Prezesi Oddziałów i Członkowie delegaci. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Diecezjalnemu rozpoczęto wybory nowych władz diecezjalnych.

W I turze wybrano: Dorotę Ciołko, Emilię Antonowicz i Mateusza Sawickiego. Spośród tych trzech kandydatów ks. Biskup wybierze nowego Prezesa Zarządu KSM Diecezji Ełckiej.

W skład Zarządu Diecezjalnego wchodzą także: Joanna Kulesza, Zuzanna Wujek, Aniela Darmofał i Paweł Ciołko.

Dokonano również wyboru Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, którą tworzą Julia Olender i Nikola Litera.

W czasie Zjazdu poruszono także kwestie związane z dziennikami medytacji, materiałami formacyjnymi, akcją „Kartka świąteczna” czy różami różańcowymi. Obrady zakończyły się słowem Asystenta Diecezjalnego – ks. Roberta Galickiego.

– Dziękuję za 11 lat współpracy w Zarządzie Diecezjalnym, w tym 6 lat posługi jako Prezes. Cieszę się, że podsumowanie pracy to czas radości i dziękczynienia za lata pracy, a nie smutku, chociaż pojawiły się łzy. Najbardziej buduje mnie fakt, że są osoby, które chcą tę pracę kontynuować. To dobry owoc. Patrząc na zaangażowanie i pomysły naszych następców jestem bardzo dobrej myśli. Utwierdza mnie w tym ich świadectwo wiary i rozwój, który mogłam obserwować. A to jest podstawą każdego działania i przewodzenia Stowarzyszeniem – mówi Monika Zubowicz, Prezes Zarządu Diecezjalnego.

Dziękujemy wszystkim członkom Zjazdu Diecezjalnego za spotkanie i wspólne obrady.

Nowym władzom diecezjalnym życzymy wytrwałości i gotowości w posłudze na rzecz naszego Stowarzyszenia!

Kategorie: Ogłoszenia