8 kwietnia na platformie Zoom odbyły się szkolenia członków Kierownictw Oddziałów KSM  naszej Diecezji.

„Wczoraj odbyły się dwa szkolenia, dla Skarbników oraz dla Prezesów Oddziałów. Na szkoleniu dla Skarbników poruszona została kwestia zadań, jakie Skarbnik oddziału powinien wypełniać. Celem spotkania było uświadomienie, że rola Skarbnika nie kończy się zbieraniu składek, lecz to więcej zadań, które wynikają z pełnionej funkcji. Skarbnicy zastanawiali się jak mogą pozyskiwać fundusze oraz czego powinni unikać w ich pozyskiwaniu” – mówi Dorota Ciołko, Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Ełckiej i jedna ze współprowadzących szkolenia.

„Podczas szkolenia Prezesów pochyliliśmy się nad rolą Prezesa w Oddziale oraz nad znaczeniem Prezesa jako lidera w grupie. Przeprowadziliśmy pracę w grupach, która miała na celu wykorzystanie cech lidera, o których wcześniej powiedziała nam Monika Zubowicz – Prezes Zarządu Diecezjalnego. Celem szkolenia było przypomnienie, uświadomienie Prezesów o ich odpowiedzialności za funkcje jakie pełnią w swoich Oddziałach. To oni przewodniczą działaniom Kierownictw oraz Oddziałów, ich odpowiedzialność za Oddział jest większa” – kontynuuje Dorota.

Szkolenie Skarbników przeprowadziły Aleksandra Samula – Skarbnik Prezydium KR KSM oraz Amelia Dłużniewska – Skarbnik Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Ełckiej. Natomiast szkolenie dla Prezesów i ich Zastępców poprowadziły Monika Zubowicz – Zastępca Przewodniczącego Prezydium KR KSM i Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Ełckiej, Dorota Ciołko – Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Ełckiej oraz Gabriela Kleczkowska – Przewodnicząca Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej KSM Diecezji Ełckiej.

To był czas, podczas którego członkowie Kierownictw mogli dowiedzieć się różnych rzeczy, które ułatwią im pełnienie swojej funkcji w Oddziale. Gotów!

Kategorie: Relacje