W czasie wyborczego Zjazdu Diecezjalnego, który odbędzie się 19 stycznia na platformie Zoom, dokonamy wyborów uzupełniających do Zarządu Diecezjalnego – na stanowisko zastępcy sekretarza oraz skarbnika.

Jakie zadania stoją przed osobami, które obejmą wyżej wymienione stanowiska?

  • Zastępca Sekretarza w Zarządzie Diecezjalnym wspiera Sekretarza w wypełnianiu jego zadań. Razem z sekretarzem czuwa nad dokumentacją w Stowarzyszeniu. Nawe jeśli czegoś nie umiesz – jesteście jednym zespołem! Wszystkiego nauczysz się przy boku sekretarza! ?
  • Skarbnik w Zarządzie Diecezjalnym kieruje gospodarką finansową Stowarzyszenia. Do jego zadań należy także prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.

Przypominamy, że osoby pełniące funkcje we władzach diecezjalnych powinny mieć ukończone 18 lat.

Nawet jeśli to coś zupełnie nowego dla Ciebie, nie bój się! Wystarczy być otwartym na nowe wyzwania i gotowym do pracy! Wszystkiego Cię nauczymy! 

Także ODWAGI! Czekamy na Was! KSM to nasza wspólna SPRAWA!

Prosimy, aby kandydaci na wyżej wymienione stanowiska wysłali wypełniony kwestionariusz (dostępny na naszej stronie internetowej) na adres e-mail: biuro@ksm.elk.pl do 11 stycznia.

Kategorie: Ogłoszenia