Tegoroczny Zjazd Diecezjalny różnił się od naszych poprzednich. W tym roku spotkaliśmy się online, na platformie Zoom. Cieszymy się, że mimo panujących trudności, mogliśmy odbyć to ważne spotkanie!

Na początku naszych obrad, słowo podsumowania wygłosili do zebranych, Monika Zubowicz – Prezes Zarządu oraz ks. Robert Galicki – Asystent Diecezjalny. Po tym nastąpiło przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Diecezjalnego. Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Agata Święconek – Sekretarz Zarządu, zaś finansowe przedłożyła Maria Jeglińska – Skarbnik. Obecni prezesi Oddziałów parafialnych oraz członkowie delegaci, jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu.

Następnym punktem Zjazdu były wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. W związku z brakiem kandydatów na stanowisko zastępcy Sekretarza w Zarządzie Diecezjalnym, wybory te zostały przełożone na najbliższy miesiąc. W następstwie wyborów uzupełniających do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, funkcję Sekretarza objęła Zuzanna Wujek.

Dziękujemy wszystkim obecnym na tegorocznym Zjeździe Diecezjalnym – Księżom Asystentom, prezesom Oddziałów oraz członkom delegatom.

Niech nasza wspólna odpowiedzialność za Stowarzyszenie przynosi dobre owoce w codziennej pracy i służbie – Bogu, Kościołowi i ludziom!

GOTÓW!

Kategorie: Relacje