Rekolekcje dla młodzieży, które organizujemy od wielu lat, odbędą się w dwóch parafiach – obejmą dwa spotkania popołudniowe i jedno poranne.

Suwałki i Ełk będą miejscami, gdzie spotkamy się na ćwiczeniach ducha. Inaczej niż w latach ubiegłych, rekolekcje mają charakter przyparafialny – nie nocujemy razem, a rekolekcje obejmują tylko część dnia. Centralnym punktem trzech spotkań będzie Msza Święta. Oprócz tego wysłuchamy konferencji, weźmiemy udział w spotkaniach w grupach.

Rekolekcje  odbędą się pod hasłem , Cud w Kanie’ i opierają się na fragmencie ewangelii opisującym cud na weselu w Kanie Galilejskiej.   Rekolekcje będą czasem słuchania tego, co mówi Jezus. Tak jak uczestnicy wesela w Kanie chcemy usłyszeć Boży głos,  podjąć Jego plan, podać się Jego wskazówkom. To daje prawdziwe szczęście  – mówi Monika Zubowicz, Prezes Zarządu.  W całym tym czasie chodzi o spotkanie Boga z człowiekiem – o moje spotkanie z Bogiem – dodaje.

Rekolekcje skierowane są do młodych – tych ze wspólnot i tych bez przynależności do grup parafialnych.

Rekolekcje odbywać się będą w par. św. Wojciecha w Suwałkach oraz bł. Karoliny w Ełku, w dn. 20-22.08.2020r. Ze względów organizacyjnych obowiązują zapisy. Imię i nazwisko, wiek, parafię i adres mail wyślij na: biuro@ksm.elk.pl. Rekolekcje są przeznaczone dla młodych od 15 rż.

Ofiara na pokrycie kosztów organizacji rekolekcji wynosi 35 zł. Jeśli jest ona problemem – prosimy o kontakt.

Kategorie: Ogłoszenia