W ubiegłą sobotę, 13 czerwca, na platformie Zoom odbyło się szkolenie online dla kandydatów do przyrzeczenia.

Kandydaci pogłębiali w tym czasie swoją wiedzę na temat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zakres tematyczny szkolenia obejmował treści dotyczące:

  1. Struktury KSM;
  2. Władz diecezjalnych i ogólnopolskich;
  3. Historii KSM w naszej diecezji;
  4. Elementów tożsamości KSM oraz członkostwa w Stowarzyszeniu.

Świadectwem swojego życia i służby w KSMie podzielili się także członkowie Zarządu Diecezjalnego. Słowo do kandydatów skierował również ks. Robert Galicki – Asystent Diecezjalny oraz Monika Zubowicz – Prezes Zarządu Diecezjalnego.

Ufamy, że czas szkolenia przyniesie dobre owoce w przygotowaniu oraz rozwoju naszych tegorocznych kandydatów. Każdemu z nich dziękujemy za obecność, zaangażowanie i GOTÓW, które każdego dnia wypowiadają.

Dziękujemy także członkom Zarządu Diecezjalnego, którzy poprowadzili sobotnie spotkanie.

GOTÓW!

Kategorie: Relacje