Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przyglądając się aktualnej sytuacji w kraju, a w szczególności na naszym terenie, zachęcamy Oddziały KSM do podjęcia, bądź kontynuowania, spotkań formacyjnych za pomocą dostępnych w Internecie narzędzi. Z zaleceń Księdza Biskupa przedstawionych księżom wynika, że spotkania formacyjne należy przeprowadzać przy użyciu komunikatorów internetowych. Równolegle zachęcamy, aby korzystać z możliwości uczestnictwa w nabożeństwach, przy zachowaniu środków ostrożności przewidzianych przez aktualnie obowiązujące prawo. Zachęcamy zatem, aby w miarę możliwości – po konsultacjach z rodzicami, następnie z księdzem proboszczem oraz członkami oddziału, zaprosić KSMowiczów na spotkania modlitewne w kościele. To dozwolona prawem forma, która pozwala nam kontynuować formację, nie tylko przez Internet.

Jeśli wszystkie strony wyrażą zgodę na podjęcie takich form spotkania, należy jak najszybciej rozpocząć przygotowania.  

Proponujemy następujący porządek takich spotkań:

1. Spotkanie modlitewne – adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. Spotkanie modlitewne – uczestnictwo we Mszy Świętej, a następnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

3. Spotkanie online.

4. Uczestnictwo we Mszy Świętej, a po niej konferencja księdza asystenta (w kościele).

Przy uczestnictwie w nabożeństwach należy zakrywać usta i nos, zgodnie z wytycznymi.

Ełk, 25 maja 2020r.

Kategorie: Ogłoszenia