W poniedziałek, 25 maja, po raz pierwszy spotkaliśmy się z Prezesami i Księżmi Asystentami parafialnych Oddziałów na obradach za pomocą platformy Zoom. W spotkaniu uczestniczyło 21 Prezesów, 5 Księży Asystentów oraz członkowie Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą. Po czym Monika Zubowicz – Prezes Zarządu Diecezjalnego, przywitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła plan obrad. W czasie spotkania omówiliśmy kwestie dotyczące organizacji rekolekcji wakacyjnych, Diecezjalnego Dnia Młodzieży, prenumeraty czasopisma Wzrastanie oraz planu spotkań Oddziałów do końca roku formacyjnego.

Dziękujemy wszystkim Prezesom oraz Księżom Asystentom za obecność i poświęcony czas! Wierzymy, że to spotkanie pomoże nam wszystkim wzrastać w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

GOTÓW!

Kategorie: Relacje