Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i zamknięciem placówek, rekolekcje wielkopostne w terminie 20-22 marca zostają odwołane. Szkoła w Chełchach w której miały odbyć się rekolekcje, tak jak placówki w całej Polsce, jest zamknięta. Na e-maile zgłoszonych osób zostały wysłane wiadomości związane m.in. ze zwrotem wpłaconych pieniędzy.

Kategorie: Ogłoszenia