„Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.”

Złożenie przyrzeczenia to ważny etap w życiu każdego KSMowicza. To z dniem wypowiedzenia słów GOTÓW przed Panem Bogiem, stajemy się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Świadomi tego, jak ważne jest właściwe przygotowanie kandydatów, wsłuchani także w Wasz głos, opracowaliśmy następujący plan tegorocznych przygotowań:

  • marzec – zgłoszenia kandydatów;
  • 18 kwietnia – pierwsze spotkanie inaugurujące/zapoznawcze;
  • 30 maja – szkolenie kandydatów do przyrzeczenia;
  • wrzesień – rekolekcje dla kandydatów przed przyrzeczeniem;

Najważniejszy element przygotowań już dziś odbywa się w Oddziałach – to codzienna praca i zaangażowanie w życie wspólnoty. Bardzo ważna jest troska Kierownictw o to, by kandydaci decyzję o złożeniu przyrzeczenia podjęli świadomie i odpowiedzialnie.

Zgłoszenia kandydata do przyrzeczenia dokonuje Prezes Oddziału, przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/qLn46NDkwirbDgjH8.

Przypominamy, że aby zostać pełnoprawnym członkiem naszego Stowarzyszenia należy spełnić następujące warunki:

  • ukończone 16 lat (w dniu złożenia przyrzeczenia);
  • roczny staż w KSMie (w chwili zgłoszenia);
  • obecność na wyżej wymienionych spotkaniach.

Na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w Ełku 18 kwietnia, każdy kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie podpisane przez Prezesa Oddziału i Księdza Asystenta. Dokument ten dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce DO POBRANIA→Zaświadczenie kandydata do przyrzeczenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Agatą Święconek – koordynatorem przygotowań.

Już dziś polecamy Waszej modlitwie wszystkich tych, którzy rozpoczną przygotowania, by stać się pełnoprawnymi członkami naszego Stowarzyszenia!

Kategorie: Ogłoszenia