Oddziały, które dotychczas nie złożyły sprawozdania z działalności za rok 2019, są zobowiązane do uregulowania tej zaległości, w terminie nieprzekraczalnym do 29 lutego 2020 roku.

Sprawozdania (podpisane oraz z załączoną liczbą członków) należy dostarczyć osobiście do biura KSM bądź wysłać pocztą na adres biura (ul. 3 Maja 10 (IV piętro), 19-300 Ełk).

Wzór sprawozdania dostępny jest na naszej stronie internetowej, w zakładce DO POBRANIA – DOKUMENTACJA ODDZIAŁU.

W razie pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt z Agatą Święconek – Sekretarzem Zarządu.

Kategorie: Ogłoszenia