Rozpoczynając jubileuszowy rok świętowania 25-lecia istnienia KSM w diecezji ełckiej zapraszamy wszystkie Oddziały i Księży Asystentów do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy i funkcjonowania wspólnoty. Prosimy, by każde kierownictwo, prezes, zastępca prezesa, skarbnik, sekretarz i zastępca sekretarza, rzetelnie i szczerze odpowiedzieli na przygotowane pytania. Kierownictwo może razem wypełnić jedną ankietę lub każdy oddzielnie, zależnie od potrzeby.

Celem ankiety jest poznanie naszych mocnych i słabych stron. Owocem mają być okręgowe spotkania, na których razem będziemy szukać rozwiązania problemów, które najczęściej dotykają oddziały.

Oddzielną ankietę przygotowaliśmy księżom. Drodzy KSMowicze, liczymy, że zaangażujecie się i przekażecie ją swoim Asystentom.

Ankieta dla Kierownictwa

Ankieta dla Księdza Asystenta

Obie ankiety należy przynieść do biura KSM (ul. 3 maja 10, piętro IV) lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy (biuro@ksm.elk.pl) do 17 stycznia 2020 roku lub przywieźć ze sobą na rekolekcje zimowe.

GOTÓW!

Członkowie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

Kategorie: Ogłoszenia