Rok 2020 jest dla nas – KSMowiczów rokiem szczególnym. 9 kwietnia 1995 roku po raz pierwszy w naszej diecezji wybrzmiało uroczyste GOTÓW! Dziś dziękujemy Panu Bogu za 25 lat Stowarzyszenia, które wspólnie tworzymy.

Z tej okazji zapraszamy Was do comiesięcznej modlitwy, każdego 9-tego dnia miesiąca. Niezależnie gdzie będziecie, czy będzie to modlitwa osobista czy wspólnotowa – będziemy polecać Bogu następujące intencje:

1) Dziękujemy Panu Bogu za 25 lat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji.

2) Dziękujemy za młodych, którzy tworzyli tę wspólnotę, a jednocześnie prosimy o nowych członków naszego Stowarzyszenia.

3) Polecamy wszystkich młodych z naszej diecezji, aby wzrastali w przyjaźni z Chrystusem.

4) Polecamy wszystkich kapłanów, którzy służą młodym w KSMie.

5) Bożej opiece oddajemy naszych księży biskupów, dziękując za ich troskę i wsparcie młodych ludzi.

Modlitwą, która nas połączy, niech będzie litania do św. Stanisława Kostki oraz modlitwa KSMowicza.

Bądźmy w tych dniach razem! GOTÓW!