9 listopada 2019 roku w Ełku odbył się coroczny Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny, której przewodniczył ks. Marcin Maczan – kanclerz kurii biskupiej. W czasie homilii zwrócił się do zebranych KSMowiczów: 

To spotkanie jest ważne, bo Wy tu jesteście. Jesteście tymi, którzy nie boją się dla Pana Boga upadać. Jesteście zakorzenieni w Stowarzyszeniu, które nie stoi w miejscu. Jesteście gotowi by służyć i dawać świadectwo innym ludziom. 

W czasie Mszy Świętej dziękowaliśmy także ks. Łukaszowi Różyckiemu – dotychczasowemu Asystentowi Diecezjalnemu za czas jego 7-letniej posługi w naszym Stowarzyszeniu. Od 1 sierpnia, decyzją ks. Biskupa, funkcję Asystenta Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej pełni ks. Robert Galicki. Ks. Kanclerz, w imieniu ks. Biskupa wręczył także dekrety Księżom Vice Asystentom – ks. Maksymilianowi Barwikowskiemu oraz ks. Jackowi Łukaszewiczowi.

Zjazd Diecezjalny tworzą członkowie kierownictw oddziałów oraz księża Asystenci – to oni reprezentowali na spotkaniu oddziały parafialne. 

Po wspólnej Eucharystii udaliśmy się do sal parafialnych na dalsze obrady. Członkowie Zarządu Diecezjalnego przedstawili sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia. Tegoroczny zjazd był zjazdem wyborczym – po 2-letniej kadencji nadszedł czas na wybór nowych władz diecezjalnych Stowarzyszenia. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Diecezjalnemu przystąpiono do wyborów.  W I turze wybrano: Monikę Zubowicz, Dorotę Ciołko i Szymona Ropel- spośród tej trójki ks. Biskup wybierze Prezesa Zarządu na okres dwuletniej kadencji. W II turze wybrano Marię Jeglińską, Agatę Święconek, Klaudię Lubińską i Amelię Dłużniewską, Natomiast Komisję Rewizyjną tworzyć będą: Gabriela Kleczkowska, Gabriela Górko i Weronika Zajkowska. 

Gratulujemy nowo wybranym i życzy pełnej gotowości do służby! Słowa wdzięczności kierujemy w stronę tych, którzy w minionej kadencji pracowali na rzecz naszego Stowarzyszenia. Otaczamy Was naszą modlitwą!

W czasie Zjazdu Oddziały składały sprawozdania ze swojej rocznej działalności, a także wszelkie inne dokumenty związane z działalnością Oddziału w parafii. Miały także możliwość odebrania kartek świątecznych w związku z nadchodzącą akcją ‘Kartka Bożonarodzeniowa’ oraz zakupienia materiałów formacyjnych. 

Kategorie: Ogłoszenia