Czcigodni Księża Asystenci

       Kierownictwa Oddziału

9 listopada, w Ełku, odbędzie się Zjazd Diecezjalny. Obrady poprzedzi Msza Święta w par. pw. bł. Karoliny Kózkówny, o godz. 10.00.

Zgodnie z §33 Statutu : Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim z urzędu prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci, oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia. Do dyskusji i wspólnego planowania zapraszamy również pozostałych członków Kierownictw.

Podczas Zjazdu odbędą się wybory do władz diecezjalnych naszego Stowarzyszenia: Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Do udziału w nich zachęcamy osoby posiadające pełnię praw członkowskich oraz aktywnie działają na rzecz Stowarzyszenia. Prosimy, aby z każdego Oddziału zgłosić kandydaturę przynajmniej jednej osoby. Kwestionariusz dostępny jest na naszej stronie internetowej. Należy złożyć go do 28 października. Zjazd ma charakter oficjalny, prosimy zatem o podkreślenie jego rangi strojem formalnym.

W czasie Zjazdu będzie możliwość odebrania kartek Bożonarodzeniowych – prosimy, aby zamówienie złożyć do 16 października na adres mailowy biura.

Zjazd Diecezjalny to także czas składania przez Oddziały sprawozdań rocznych z działalności. Wzór dostępny jest na naszej stronie internetowej. W razie pytań i trudności w sporządzeniu dokumentu, prosimy kontaktować się z Sekretarzem Zarządu – Agatą Święconek. Dodatkowo, Oddziały mają obowiązek dostarczyć takie dokumenty jak protokół z wyborów kierownictwa (o ile takie miały miejsce) oraz informację o zmianie ks. asystenta. Na spotkaniu będzie można także uregulować wszelkie zaległości względem Zarządu Diecezjalnego. W tej sprawie prosimy kontaktować się z biurem KSMu. 

Potwierdzenia obecności na Zjeździe Diecezjalnym prosimy wysłać na adres biuro@ksm.elk.pl,
do 28 października. 

Z pozdrowieniem GOTÓW

Monika Zubowicz

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Ks. Robert Galicki

Asystent Diecezjalny

Kategorie: Ogłoszenia