Październik nadzwyczajnym miesiącem misyjnym! Papież Franciszek poleca nam byśmy w nadchodzącym miesiącu w sposób szczególny zaangażowali się w działalność na rzecz drugiego człowieka. By misja miała sens, powinna opierać się na miłości. Doskonały jej przykład płynie z Krzyża, na którym umarł Chrystus, bo On jest miłością, która jest czysta, w pełni oddana, bezinteresowna, naznaczona poświęceniem. Może się to wydawać zbyt trudne do zrealizowania, niedostosowane do realiów XXI wieku jednak to ,,brzemię jest lekkie”! Serce człowieka jest stworzone, by kochać.

W październiku będziemy starać się odkryć piękno bycia misjonarzem. Każdy tydzień to inne wyzwanie. Tydzień pierwszy- wykorzystaj swój talent i pomóż potrzebującemu, drugi- wspólna modlitwa różańcowa z rodziną, trzeci- odmów sobie jednej przyjemności, czwarty- min. 4 razy w ciągu tygodnia w pełni uczestnicz w Eucharystii. To nie wszystko! Spełnienie tych uczynków ma być owocem oraz skutkiem modlitwy i rozważania Słowa Bożego! Odważ się! W październiku bądź misjonarzem w swojej rodzinie, szkole, parafii czy sąsiedztwie.

Proponujemy, aby po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymywali na kartkach materiały przypisane do danego tygodnia. Na kolejnym spotkaniu poświęcamy czas na podsumowanie tego, co udało się zrobić.

Kategorie: Ogłoszenia