12 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Uczestnicy zgromadzili się w Ełku, aby razem świętować Narodziny Jezusa Chrystusa.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się Eucharystią w ełckiej katedrze, której  przewodniczył J.E.ks. bp Jerzy Mazur.  

„Pomagajcie innym schodzić z kanapy i włożyć buty, iść na spotkanie z Chrystusem, abyście byli prawdziwymi uczniami i uczennicami Chrystusa. Przebywajcie często z Jezusem Chrystusem także na adoracji. Zadasz mi pytanie: co mam mówić Jezusowi? Nic Mu nie mów! Słuchaj Go, otwórz serce. Jezus też mówi do ciebie. To Jezus będzie napełniać cię potrzebnymi łaskami. To Jezus napełni cię miłością, miłosierdziem.” – mówił do zebranych ksiądz biskup.

Druga cześć spotkania odbyła w Centrum Pastoralno-Administracyjnym. Na początku Monika Zubowicz – Prezes Zarządu Diecezjalnego powitała wszystkich przybyłych gości oraz wręczyła decyzję powołania Oddziałowi przy parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Giżycku. Następnie obejrzeliśmy jasełka przygotowane przez augustowskie Oddziały.

W czasie wspólnego kolędowania została zebrana ofiara na wyjazd do Panamy dla Gabrieli Kleczkowskiej – jedynej KSM-owiczki z Diecezji Ełckiej jadącej na Światowe Dni Młodzieży do Panamy.  

,,Spotkanie opłatkowe KSM było okazją, by w radosny sposób oddać cześć Nowonarodzonemu Jezusowi. Ponadto w tym roku oddział, do którego należę przygotowywał jasełka. Ufam, że czas prób i przygotowań pomógł nam jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę przyjścia Syna Bożego na świat, a oglądającym zobrazować cud narodzin Jezusa. Mnie natomiast szczególnie poruszyła postawa Maryi, Jej fiat- ,, Oto ja służebnica Pańska” te słowa towarzyszą mi także w przygotowaniach do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Tym samym chcę podziękować wszystkim, którzy wsparli finansowo i modlitewnie to przedsięwzięcie, szczególnie kolegom i koleżankom z KSMu. Ksiądz Biskup w życzeniach skierowanych do nas, młodych życzył nam życia przepełnionego dobrem i szczęściem, które możemy odnaleźć w Chrystusie. Niech ten rok będzie czasem poszukiwania i trwania w woli Bożej” – mówi Gabriela z Augustowa.

Wysłuchaliśmy fragmentu z Pisma Świętego o Narodzeniu Pana Jezusa, który odczytał Ksiądz Łukasz Różycki – Asystent Diecezjalny KSM. Pasterz diecezji złożył wszystkim młodym noworoczne życzenia. Przy dźwięku cymbałów wileńskich, na których kolędy grał KSMowicz Kuba z Ełku, dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie wzajemnie życzenia. Spotkanie opłatkowe zakończyliśmy wspólną agapą.

„Spotkanie Opłatkowe zawsze wzbudza we mnie dużo radości. Po wspólnej Eucharystii przychodzi czas na obejrzenie jasełek, zaśpiewnie wspólnie kolęd i podzielenie się opłatkiem. Jest to także możliwość spotkania się w KSM-owym gronie i radowanie się wspólnie z narodzin Chrystusa. Na sam koniec czeka na nas zawsze coś słodkiego. Takie spotkania zawsze będą dla mnie ważne.” – dzieli się Weronika z Oddziału z Pisza.

Dorota Ciołko

Kategorie: Relacje