10 listopada 2018 roku w Ełku odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jerzy Mazur.

Kochani Młodzi! Chciałbym, abyście dziś jeszcze bardziej uświadomili sobie, że Kościół jest Waszą Matką. Kościół ełcki jest Waszą Matką. Chcemy wsłuchiwać się w Wasz głos. Chcemy pomagać Wam i towarzyszyć w tych niełatwych dla Was czasach (…) Bądźcie wielcy! Bądźcie wielcy przez to kim jesteście i czym dzielicie się z innymi. Bądźcie wierni swojemu zawołaniu. Wierni Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”- mówił do zgromadzonych KSMowiczów.

Dalsza część spotkania odbyła się w Centrum Administracyjno-Pastoralnym diecezji ełckiej. Po słowach przywitania, zebrani wysłuchali konferencji „W KSMie mamy funkcje, a nie urzędy”, którą wygłosił ks. Robert Galicki- vice asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, gdyż uczestniczyli w nim tylko członkowie Kierownictw Oddziałów parafialnych.

– Zjazd to szczególne wydarzenie w KSMowym kalendarzu. W tym roku udało się zgromadzić przedstawicieli 27 oddziałów, co bardzo nas cieszy. Pierwszy raz od dawna spotkaliśmy się podczas dorocznego Zjazdu tylko z Kierownictwami, aby wyznaczać kierunki naszej dalszej pracy. To zmiana, która zaowocowała konkretnymi decyzjami, poprzedzonymi dyskusją. To budujące, gdy słyszymy pytania, wspólnie rozwiewamy wątpliwości i wypracowujemy rozwiązania na dalszą działalność. Taki właśnie powinien być KSM- naszym wspólnym dziełem! Do tego dążymy, a tegoroczny Zjazd był tego dobrym przykładem- mówi Monika Zubowicz, Prezes KSM Diecezji Ełckiej.

W czasie trwania zjazdu, członkowie Zarządu Diecezjalnego przedstawili sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia. Po czym przeprowadzono wybory uzupełniające do władz diecezjalnych. Nowo wybranym członkiem Zarządu Diecezjalnego został Szymon Ropel, zaś Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej Gabriela Kleczkowska. Kolejnym punktem obrad była dyskusja na tematy dotyczące spraw funcjonowania i przyszłości Stowarzyszenia.

– Bardzo cieszę się, że po raz kolejny mogłam wziąć udział w Zjeździe Diecezjalnym KSM. Tegoroczne spotkanie było nadzwyczajne, każdy uczestnik mógł wyrazić swoją opinię, nasz głos miał realny wpływ na kształt i funkcjonowanie stowarzyszenia w kolejnych latach. Obrady utwierdziły mnie, że KSM jest wspólnotą rozwoju i pracy, każde podjęte działanie prowadzi do większego zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem!- dzieli się Gabriela Kleczkowska.

W czasie Zjazdu Oddziały składały sprawozdania ze swojej rocznej działalności, a także miały możliwość zakupienia trzeciej części materiałów formacyjnych.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólne obrady!

Kategorie: Relacje