Zjazd Diecezjalny
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej
Ełk, 10.11.2018r.

9.00 – 9.40 – Sekretariat Zjazdu w Ełckiej Kurii Diecezjalnej

10.00 – Msza Święta w katedrze Ełckiej – przewodniczy J.E. ks. bp Jerzy Mazur SVD

11.15 – Przerwa kawowa/ sporządzenie listy uprawnionych do głosowania

11.30 – Rozpoczęcie obrad

– Modlitwa KSMowicza

– Przedstawienie planu obrad

– Przedstawienie się Kierownictw

11.30- Konferencja W KSMie mamy funkcje, a nie urzędy- ks. Robert Galicki 

12.15 – Przedstawienie sprawozdań rocznych z działalności i głosowanie nad ich przyjęciem

12.45 – Wybory uzupełniające do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

13.10 – Dyskusja na poniżej wymienione tematy:

1. Przygotowanie kandydatów do przyrzeczenia

2. Przepływ informacji w Stowarzyszeniu

3. Obchody XXV-lecia powstania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
w naszej diecezji

14.30 – Podsumowanie

Agapa

Sekretariat czynny do godz. 15.30.

Kategorie: Ogłoszenia