28 października, w kaplicy pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chełchach, podczas Mszy Świętej kończącej III Zlot KSM, 24 kandydatów złoży przyrzeczenie, stając się pełnoprawnymi członkami Kalickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 
W obecności Asystenta Diecezjalnego, Zarządu Diecezjalnego i zebranych KSMowiczów będziemy dziękować Bogu za ich gotowość.
 
Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym dniu, a nie będą uczestniczyć w Zlocie zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 11.00 oraz na dalsze świętowanie podczas wspólnego obiadu.
Zgłoszenia obecności przyjmujemy do 18.10., do godz. 12.00.
Kosz uczestnictwa i obiadu podczas niedzielnych uroczystości wynosi 10 zł.
Kategorie: Ogłoszenia