13 października w Augustowie odbędzie się Rada Prezesów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej Okręgu Augustowskiego.
Rada  rozpocznie się o godz. 10.00 w par. pw. św. Rodziny.

Rada Prezesów ma ma celu omówienie działalności Stowarzyszenia na najbliższe miesiące oraz wyznaczenie kierunków dalszej pracy.

Obowiązek uczestnictwa w spotkaniu mają Prezesi oddziałów oraz Delegaci przez nich wyznaczeni. Na spotkanie zapraszamy wszystkich członków Kierownictw Oddziałów.
O uczestnictwo w spotkaniu prosimy również czcigodnych Księży Asystentów.

Obecność prosimy potwierdzić do 9 października, wysyłając informację na adres biuro@ksm.elk.pl.