15 września, w Olecku i Suwałkach, odbędzie się Rada Prezesów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej Okręgu Oleckiego i Suwalskiego.
Rada w Olecku rozpocznie się o godz. 10.00 w par. pw. św. Rodziny.

Rada w Suwałkach rozpocznie się o godz. 13.30 w par. pw. św. Aleksandra.

Rada Prezesów ma ma celu omówienie działalności Stowarzyszenia na najbliższe miesiące oraz wyznaczenie kierunków dalszej pracy.

Obowiązek uczestnictwa w spotkaniu mają Prezesi oddziałów oraz Delegaci przez nich wyznaczeni. Na spotkanie zapraszamy wszystkich członków Kierownictw Oddziałów.
O uczestnictwo w spotkaniu prosimy również czcigodnych Księży Asystentów.

Obecność prosimy potwierdzić do 12 września, wysyłając informację na adres biuro@ksm.elk.pl.