8 września, w Piszu, odbędzie się Rada Prezesów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej Okręgu Piskiego i Giżyckiego.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w salach przy parafii. p.w. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu.

Rada Prezesów ma ma celu omówienie działalności Stowarzyszenia na najbliższe miesiące oraz wyznaczenie kierunków dalszej pracy.

Obowiązek uczestnictwa w spotkaniu mają Prezesi oddziałów oraz Delegaci przez nich wyznaczeni. Na spotkanie zapraszamy wszystkich członków Kierownictw Oddziałów.
O uczestnictwo w spotkaniu prosimy również czcigodnych Księży Asystentów.

Obecność prosimy potwierdzić do 5 września, wysyłając informację na adres biuro@ksm.elk.pl.