Miniony weekend spędziliśmy w Częstochowie. Tam, wraz z KSMowiczami z całej Polski zawierzyliśmy nasze Stowarzyszenie Matce Bożej taj, jak zrobili to przedstawiciele KSM MM w 1938 roku.

Spotkanie w Częstochowie poprzedziło spotkanie Rady Krajowej, które miało miejsce
w Hucisku, w Domu Orłów.  W piątek uczestniczyliśmy w  adoracji – czuwaliśmy razem ze św. Stanisławem Kostką oraz bł. Karoliną Kózkówna. Wysłuchaliśmy sprawozdań finansowych i merytorycznych. Ważnym punktem obrad był wybór nowego Prezydium Krajowej Rady KSM.

W skład XIII kadencji Prezydium Krajowej Rady KSM weszli:
– Przewodniczący Patryk Czech, diecezja rzeszowska,
– Z-ca Przewodniczącego Łukasz Fenisz, archidiecezja katowicka,
– Z-ca Przewodniczącego Mateusz Stefaniuk, diecezja drohiczyńska,
– Skarbnik Piotr Antczak, archidiecezja poznańska,
– Sekretarz Aleksandra Samula, diecezja pelplińska.

Krajową Komisję Rewizyjną tworzą:
– Paweł Kurasz, diecezja przemyska,
– Mateusz Kuźniar, diecezja przemyska,
– Łukasz Tupaj, archidiecezja wrocławska.

Oprócz tego rozmawialiśmy o sprawach ważnych dla rozwoju i dalszej działalności Stowarzyszenia. Centralnym punktem wszystkich wydarzeń był I Zlot KSM, na który pojechaliśmy do Częstochowy. Razem z Nami diecezję reprezentowali KSMowicze oddziału św. Jana Chrzcielna w Piszu.  Spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęliśmy od wysłuchania konferencji dotyczącej tożsamości młodego człowieka i jego sytuacji, czego dopełnieniem był przedpremierowy pokaz filmu „Tożsamość”, który opowiada o historii KSM. Film wywołał wiele pozytywnych emocji. Zjednoczeni na modlitwie spotkaliśmy się na Mszy Świętej, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo. O godz. 20.00 rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa, po której uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, To właśnie wtedy zawierzyliśmy KSM Matce Bożej! To wydarzenie rozbudziło w nas na nowo zapał do pracy i pozwoliło jeszcze raz powiedzieć swoje GOTÓW, które nie jest słowem na dziś czy jutro, a słowem na teraz.

KSM działa w 38 diecezjach i zrzesza ok. 15 tys. ludzi w wieku od 15 do 30 lat

Kategorie: Relacje