25 listopada, podczas pierwszego posiedzenia Zarządu, członkowie podzielili funkcje. Decyzją J.E. ks. bpa Jerzego Mazura PREZESEM Zarządu została Monika Zubowicz. Pozostałe funkcje pełnić będą następujące osoby:
Z-CA PREZESA – Maria Jeglińska
CZŁONEK ZARZĄDU DELEGAT NA RADĘ KRAJOWĄ – Klaudia Lubińska
SEKRETARZ – Agata Święconek
Z-CA SEKRETARZA – Dorota Ciołko 
SKARBNIK – Andrzej Orchowski
CZŁONEK ZARZĄDU – Jakub Sulewski

Komisję Rewizyjną tworzą:
PRZEWODNICZĄCA – Karolina Baluta
CZŁONEK – Szymon Kozioł

Od wielu lat Zarządowi towarzyszą: Asystent Diecezjalny – ks. Łukasz Różycki i Z-ca Asystenta – ks. Robert Galicki.

Kategorie: Relacje