4 listopada 2017 roku w Ełku odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jerzy Mazur.

Jesteście ważni dla Kościoła. Sami też Kościoła potrzebujecie w swoim młodym życiu. Bóg ma dla Was plan- najlepszy plan na życie. Niech ten nowy rok formacyjny będzie czasem wsłuchania się w to, co Bóg mówi do Was (…) Idźcie i głoście. Głoście Chrystusa, który jest Waszym Przyjacielem, jest Panem Waszego życia” – mówił do zebranych KSMowiczów.

Podczas Mszy Świętej 12 kandydatów złożyło przyrzeczenie, stając się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Dalsza część spotkania odbyła się w Ełckim Centrum Kultury. Członkowie Zarządu Diecezjalnego przedstawili sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Diecezjalnemu przystąpiono do wyboru nowych władz. W I turze wybrane zostały: Monika Zubowicz, Maria Jeglińska i Klaudia Lubińska- spośród tej trójki ks. Biskup wybierze Prezesa Zarządu na okres dwuletniej kadencji. W II turze wybrano Agatę Święconek, Dorotę Ciołko, Jakuba Sulewskiego i Andrzeja Orchowskiego. Natomiast Komisję Rewizyjną tworzyć będą: Karolina Baluta i Szymon Kozioł.

W czasie Zjazdu Oddziały składały sprawozdania ze swojej rocznej działalności, a także miały możliwość zakupienia drugiej części materiałów formacyjnych.

Kategorie: Relacje