Podczas  Zjazdu Diecezjalnego, jak co roku, przyjmiemy nowe osoby w poczet pełnoprawnych członków KSM.
Warunkiem złożenia przyrzeczenia jest:
– odbycie rekolekcji (I Zlot Formacyjny);
– ukończenie 16 lat;
– roczny staż w KSM
Kandydat powinien być osobą odpowiedzialną, znającą hymn, historię, elementy
jedności organizacyjnej oraz członków ZD i DKR. Ważnym zadaniem kierownictw jest ocena czy dana osoba jest przygotowana do złożenia przyrzeczenia.
Kandydat jest zobowiązany do zgłoszenia się do 14 października.
Ponadto musi dostarczyć:
– wniosek i podanie (do wypełnienia na rekolekcjach);
– 2 zdjęcia legitymacyjne;
– 20 zł (koszt legitymacji i odznaki);
– opinię Prezesa i Asystenta oddziału.

Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować na adres: biuro@ksm.elk.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt – Monika: 508529492

Kategorie: Ogłoszenia