Prezes: Oliwia Oszmian, e-mail: oliwiaoszmian2003@gmail.com

Asystent: Ks. Michał Hańczyc