Spotkania- poniedziałek, godz. 17:00.

Prezes: Maria Qaheri, e-mail: mqaheri@wp.pl

Asystent: Ks. Krzystof Plak

www.facebook.com www.facebook.com