Stajemy dziś w obliczu wielkiej Tajemnicy powołania i wybrania.

Pragniemy szczególnie podziękować Chrystusowi za dar Kapłaństwa, a Wam drodzy Kapłani dziękujemy, że odpowiadacie na głos Chrystusa, który Was wzywa po imieniu do pójścia za Nim. To dzięki Wam, my również możemy przybliżać się do Chrystusa.

Dziękując za Waszą obecność pośród nas, posługę, życzliwość
i modlitwę życzymy, aby Pan Bóg dawał Wam ciągle nowe siły do pracy
z ludźmi, których każdego dnia stawia na Waszej drodze. Aby obdarzał umiejętnością mądrego pomagania, podnoszenia i dawania nadziei.

Bądźcie spełnieniem pragnień serca Najwyższego Kapłana.
Niech Was Pan błogosławi i strzeże, a Maryja swą macierzyńską miłością broni, osłania i wyprasza potrzebne łaski.

Niech wyrazem naszej wdzięczności będzie dar modlitwy

Najwyższy Kapłanie
Jezu Chryste: obdarz naszych
kapłanów swą mocą
i niepojętą miłością.
Uzbrój ich w cierpliwości
i wyrozumiałości wobec ludzkiej
słabości. Daj im niezłomne męstwo
w walce z wszelkim złem.
Naucz ich pasterskiej troski
o zaginione owce
i uczyń światłymi przewodnikami na
drogach naszych zwątpień i załamań.
Zanurz ich w swojej świętości,
aby ich życie było ciągle żywym znakiem,
w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie
Amen.

~Modlitwa papieża Pawła VI za kapłanów

W imieniu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej

Władze Diecezjalne

Kategorie: Ogłoszenia