Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim spotkaniu Skarbników i Prezesów

23 listopada odbyło się spotkanie online Skarbników i Prezesów Zarządów Diecezjalnych. W czasie tego spotkania naszą diecezję reprezentowały: Monika Zubowicz, Dorota Ciołko, Maria Jeglińska i Agata Święconek. Rozmawialiśmy o finansach w KSM i o tym, jaki jest cel płacenia składek w Stowarzyszeniu. Mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami z Zarządami z Czytaj dalej…

Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim szkoleniu dla prezesów i sekretarzy Zarządów

12 listopada, przedstawicielki naszej diecezji: Dorota Ciołko – z-ca prezesa ZD i Agata Święconek – sekretarz ZD, uczestniczyły w ogólnopolskim webinarze szkoleniowym dla prezesów i sekretarzy Zarządów Diecezjalnych KSM. Tematem spotkania były formalności związane z przyjmowaniem kandydatów w poczet pełnoprawnych członków naszego Stowarzyszenia. Zmiany, które w najbliższym czasie będziemy wprowadzać Czytaj dalej…

Sprawozdania roczne – WAŻNA ZMIANA

Drodzy Sekretarze i Skarbnicy Oddziałów! Każdego roku, na Zjeździe Diecezjalnym, byliście zobowiązani do złożenia sprawozdania rocznego z działalności Oddziału oraz sprawozdania finansowego. Od tego roku wprowadzamy dwie, ważne zmiany! 1) Sprawozdania mają obejmować okres całego roku (od stycznia do grudnia danego roku) – dotychczas obejmowały okres od jednego Zjazdu do Czytaj dalej…