W piątek, 1 marca, Monika z Dorotą, pojechały do Filipowa, aby pomóc przeprowadzić wybory Kierownictwa, w spotykającym się od stycznia Oddziale! Po spotkanie wproawdzjącym, w którym mówiliśmy, czy jest KSM, członkowie Oddziału wybrały Władzie. Nowo wybrane Kierownictwo wygląda tak:

Prezes- Kornelia Rubin
Zastępca prezesa- Weronika Wiśniewska
Sekretarz- Nikola Benczyk
Zastępca sekretarza- Jakub Grądzki
Skarbnik- Patrycja Sikorska

Nowem Oddziałowi życzymy gotowości w służbie Bogu i Ojczyźnie!

https://www.facebook.com/KSM-Filip%C3%B3w-331566084157787/?tn=HHH-R
Kategorie: Ogłoszenia